Houtwerk te Snelrewaard

Diverse damwanden, beschoeiingen en vlonder.